Når klinikken har bestilt Physica

Overgangen til Physica skal være en trygg og positiv opplevelse. Et oppstartsteam sikrer personlig opplæring og sørger for at overgangen blir så myk som mulig.

Forberedelser

Klinikken tildeles en egen kontaktperson som tar hånd om de tekniske forberedelser før avtalt oppstartsdag.

Kurs / opplæring

Dagen begynner med et felles kurs som vil danne grunnlaget og gi dere oversikt over brukergrensesnittet, funksjonene og arbeidsmetodene i Physica. Med oppstartsteamet ute på klinikken kan vi tilpasse opplæring til de forskjellige ansattes evner og forutsetninger.

Pasientene kommer

Oppstartsteamet blir værende på klinikken etter kurset for å gi de ansatte personlig oppfølgning når de tar programmet i bruk. Vi er tilgjengelige for å besvare spørsmål som måtte dukke opp, og finne løsninger som passer best for den enkelte.

Vi anbefaler alle å ta imot pasienter den første dagen med nytt journalsystem.

Tiden etterpå

Når oppstartsteamet reiser fra klinikken skal det tekniske være på plass og fungere optimalt. Nå skal alle ansatte være rustet til å ta i bruk funksjoner som gjør Physica Online til et unikt verktøy. Oppstartsteamet vil også være deres kontaktpersoner i Physica den første tiden etter overgang. Med kjennskap til klinikken og de ansatte kan vi bidra med rask og effektiv oppfølgning og support.

Overgangen til et nytt journalsystem er ikke en vanskelig og tidkrevende prosess.

Oppstarten var jo helt fantastisk!

Svein Kristiansen, MSK Klinikken, Fredrikstad