Leder – Mange skal bli få

 

I kulissene har Staten de senere årene sprøytet milliarder inn i en endringsprosess av landets E-helse. En storstilt omlegging der hver enkelt av oss skal være deltakende i behandlingen vi får.

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg driver valgkamp om dagen. Begge har modernisering av helsevesenet ved bruk av elektroniske verktøy som fanesaker. Nå er det hold i løftene.

Sentralt for oss som leverer journalsystem er konsolideringen som følger av omleggingen. Kun et fåtall leverandører vil være tilbake og dette skjer fort.

«En innbygger, en journal» innføres over hele landet i perioden som kommer. Det betyr at eldre system som fortsatt er i bruk i dag vil falle ut. Det er bra for oss når vi trenger hjelp – fra det private såvel som fra det offentlige helsevesenet.

ASPIT deltar i alle prosjekt som følger av Statens nye strategiplan. Vi investerer også betydelige midler i utvikling. Physica posisjoneres for det som kommer.

Det gjøres for å gi deg bedre helsehjelp, Norge et mer effektivt helsevesen samt en langt bedre og mer kosteffektiv hverdag for klinikken din.

 

Dag Helge Haslekås

Daglig Leder