Trygg Online

Vi har behov for å kommentere siste dagers hendelser hvor mange har vært utestengt fra konkurrerende journalsystem i flere døgn.

Vi får flere henvendelser hvor mange tror at dette gjelder alle online-system. Citrix blir nevnt som en feilkilde og siden vi bruker Citrix er det naturlig at folk tror vi kan oppleve samme problem.

Det er ikke tilfelle.

Physica Online driftes fra vår egen serverfarm. Det gjør at vi har kontroll på alt som skjer og sikrer en garantert oppetid på 99,9%. Vi bruker store ressurser på å ha doble system på alle kritiske punkt og vanntette driftrutiner slik at våre brukere nettopp ikke opplever alvorlig nedetid.