Vi får en del henvendelser med spørsmål om også Physica vil bli solgt til Pasientsky slik Promed ble.

For å unngå spekulasjoner, finner vi det rett å gå ut med litt kort informasjon. Vi kan bekrefte at forsøk på oppkjøp av Physica har pågått. Dette har blitt avvist ved gjentatte anledninger.

ASPIT/Physica er ikke til salgs. Snarere tvert imot investerer vi og bygger langsiktige løsninger som aldri før.

Som behandler kan du være helt trygg på at Physica vil være tilstede for bransjens valgfrihet og uavhengighet.