Statlig konsesjonskontrakt er tildelt Aspit

Torsdag 21. juni signerte vi kontrakt for leveranse av prosjektet «Bilde i EPJ».

Aspit Envision heter tjenesten som vil gi bildevisning og beskrivelse rett i journalsystemet.

Bildeløsningen vil være tilgjengelig for alle behandlere via sin journalleverandør.

Konsesjonskontrakten ble signert i Direktorat for e-helse 21.06.18 F.v: Aasmund Rinde Prosjektleder Aspit, Dag Helge Haslekås daglig leder Aspit og Bjarne Hegge direktorat for e-helse.

Aspit Envision
Allerede 1. november lanseres tjenesten for alle. Potensialet er å bygge en «nasjonal komponent», og det knyttes store forventninger til vårt ønske om innovasjon blant helsemyndigheter, private og offentlige aktører. Prosjektet er foran tidsskjema, og er i progressiv dialog med radiologileverandører for å endelig kunne løse en 30 år gammel utfordring.

ASPIT vant konsesjonsrunden med Sectra Norge AS som vår underleverandør. Sectra har svært bred erfaring innen radiologi og annet medisinsk teknisk utstyr, både i Norge og internasjonalt.
Vi kunne ikke fått en bedre samarbeidspartner i denne løsningen, uttaler daglig leder Dag Helge Haslekås.

Vi ønsker å svare opp myndighetenes ønske om å benytte konsesjonskontrakt for å «sette fyr på innovasjonen». Dette er en ny måte å tilnærme seg avtaler med private aktører innen e-helse i Norge. Ambisjonen vår er å vise at vi på kort tid skal kunne sette opp en sentral håndtering av all radiologi og annen billedhåndtering på tvers av profesjoner og geografi, fortsetter Haslekås.

Ta bilde – se bilde – lagre bilde
Ta bildeserie eller videoopptak fra eget medisinsk teknisk utstyr (spirometri, EKG, røntgen, CT, MR, ultralyd) og send direkte til journalsystem. Med appen Aspit Capture vil du kunne ta bilde, video og scanne dokument med egen mobil. Ingenting lagres på telefonen, det sendes direkte til ditt journalsystem.

Se bildene i ditt journalsystem og diskuter bildene med pasient eller kollega direkte.

Bildet lagres i vår sentrale serverfarm hos Green Mountain på Rjukan. Gjennom Aspit Envision vil du kunne hente fram tidligere bilder og sammenligne med nåværende.

Rekvirer bilder
I konsesjonskravene inngår kun krav om håndtering av bilder fra eget utstyr. Dette vil raskt bli utvidet til å omfatte undersøkelser terapeuten rekvirerer fra eksterne røntgeninstitutt og laboratorier.

For alle som jobber i helsevesenet
Statens krav i konsesjonen knytter seg spesifikt til fastleger og fysioterapeuter. Tjenesten vil imidlertid tilbys alle behandlergrupper i helsevesenet allerede fra lanseringsdato 1. november 2018.