Vi forenkler rutinene ved tilkobling til helsenett.

Physica håndterer prosessen og har all kontakt med Norsk Helsenett for deg.

Denne tilnærmingen er gjennomgående for Physica generelt. For å opprettholde servicen for våre kunder har vi inngått særavtale med NHN som gjør at all bestilling, utsendelse av kontrakt, brukerstøtte etc håndteres av oss i Physica. Du som terapeut trenger derfor ikke å kontakte NHN i det hele tatt i denne prosessen – Physica gjør det for deg.

På den tekniske siden benytter vi den nye og moderne NHN-tilknytningen som gjør at terapeuten/klinikken ikke har behov for egen linje inn til NHN. I Physica Online vil helsenettet således bli naturlig integrert i journalsystemet når du bestiller NHN-abonnement.

Bestill helsenett gjennom Physica.

Dersom du ikke allerede har et personlig smartkort fra BuyPass bestilles dette. Vi viser deg hvordan.

Physica sender deg så ferdig utfylt NHN-kontrakt og fullmaktskjema for signering.

Dokumentene signeres av deg og returneres til Physica.

Og det var hele prosessen. Vi knytter nå ditt abonnement opp mot NHN sentralt hos oss – du er nå klar til å benytte Norsk Helsenett i Physica.

Enkel logistikk og ansvar ett sted = enkel hverdag for terapeuten.