Infopad gir deg tilgang til validerte spørreskjema og måleresultater tilgjengelig i klinisk praksis.

Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, kan øke kvaliteten på behandlingen og frigjøre ressurser.

Gjennom vår integrasjon kan du administrere prosjekt og sende spørreskjema til pasienten – og få svaret rett inn i journalsystemet.

 

Les mer på Infopad sine hjemmesider: https://www.infopad.no/