Oppgjørskontoret gir deg mulighet for effektiv samhandling med forsikringsselskap.

EHF-faktura, telling på avtaler og god oversikt er noe av du får ved denne integrasjonen.

 

Les mer på Oppgjørskontoret sine hjemmesider: https://www.oppgjorskontoret.no/om-oss/for-behandlere/