Tilpasset

 • Takster fra HELFO
 • Rapporter
 • Henvisning / epikrise
 • E-resept
 • Standardiserte skjemaer
 • ASA 4313
 • Journal med godkjenning / loggføring
 • Søk i personregister
 • Sykmelding ( EKHO)
 • NPR-rapport for avtalespesialister
 • Fritt behandlingsvalg
 • Fastlegesøk
 • Kjernejournal
 • Automatisk frikort
 • Radiologi og bilder
 • Digital Dialog fastlege