Nye behandlingstakster fra 1. Oktober for fysioterapeut

Det kommer ny takst A3 fra 1.oktober 2018 som erstatter dagens behandlingstakster A2a-f:

 • A3a: Behandling hos fysioterapeut.
 • A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter. Taksten kan repeteres inntil 6 ganger pr behandling.

De nye takstene er tilgjengelig i Physica fra 28.september.

Hva må du gjøre?

 1. Avtaletyper med automatisk takst må korrigeres til nye takstkoder. Se beskrivelse under.
 2. Det må byttes takster på fremtidige avtaler som alt er opprettet (avtaler etter 1. Oktober 2018). Dette kan f.eks gjøres ved gjennomgang før sending av behandlerkrav.
  Klikk inn i takster feltet på aktuell avtale og skriv inn riktig takst eller takstkombinasjon.

Endre automatisk takst på avtaletyper

 1. Klikk på verktøy og velg «Administrasjon».
 2. I administrasjon, gå til Kalender -> Avtaletyper.
 3. Velg aktuell avtaletype, og korriger Automatiske takster som vist under.

Takstkombinasjoner

Avtalens varighet – Takstkombinasjon
1 til 20 minutter   – A3a
21 til 30 minutter – A3a, A3b
31 til 40 minutter – A3a, 2 x A3b
41 til 50 minutter – A3a, 3 x A3b
51 til 60 minutter – A3a, 4 x A3b
61 til 70 minutter – A3a, 5 x A3b
71 til 80 minutter – A3a, 6 x A3b

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Du kan fra nå starte behandling av pasient uten henvisning.

Du sender oppgjør til Helfo som tidligere. Takstkontrollen i Physica vil ikke lenger kontrollere henvisningsinformasjon, maks antall behandlinger eller opphold i behandlingen.

Mottar du en henvisning kan du registrere opplysningene som tidligere.

Ridefysioterapeut

Fra 1 .januar 2018 vil det fortsatt være krav til henvisning for Ridefysioterapi. Er du ridefysioterapeut fortsetter du registrering som tidligere.

Gavekort-funksjonen aktiveres fra Regnskapsinnstillinger. Klikk først på tannhjulet nederst til høyre i Physica og klikk så på Administrasjon. Gå deretter til Regnskap -> Generelt og huk av feltet [Har gavekort]. Funksjonen blir da tilgjengelig fra verktøylinjen øverst i Avtalebok og får sitt eget område i Regnskap på hovedmenyen.

Dersom du ikke har tilgang til Administrasjon, ta kontakt med klinikkens administrator.

Du kan lese mer om bruk av gavekortfunksjonen i brukerhåndboken.

Personregisteret forutsetter følgende punkter:

 1. Du må være tilknyttet Norsk Helsenett
 2. Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder ved klinikken via et bestillingsskjema (PDF)
  • Under feltet Elektronisk pasientjournal(EPJ) må du oppgi leverandør og systemnavn.
  • Her fyller du ut ASPIT som leverandør, og PHYSICA som systemnavn. Systemversjon kan være blankt.
 3. Skjemaet skannes og sendes som vedlegg i en e-post til kundesenter@nhn.no.
  • Det skal presiseres i e-posten at det bes om kun lesetilgang mot Personregisteret.
 4. Bestiller mottar et brukernavn og passord som legges inn i Administrasjon -> Elektroniske meldinger -> Generelt
 5. Restart programvaren
 6. Personregisteret er nå tilgjengelig når du skal opprette nye pasienter

Fastlegeregisteret forutsetter følgende punkter:

 1. Du må være tilknyttet Norsk Helsenett
 2. Send en e-post til kundesenter@nhn.no og be om å få aktivert Fastlegeregisteret
 3. NHN bekrefter aktivert tjeneste
 4. Gå til Administrasjon -> Elektroniske meldinger -> Generelt og slå på funksjonen [Aktiver Fastlegeregister]
 5. Restart programvaren
 6. Fastlegeregisteret er nå tilgjengelig i programvaren