Versjonslogg

Physica-18.1.4.3385

04.01.2018

 • I forbindelse med direkte tilgang til fysioterapi er det fjernet varsling i programmet dersom henvisning er over 6 måneder gammel.

Physica-17.12.14.3196

14.12.2017

 • Det er åpnet for tilgang til Personregisteret, Fastlegeregisteret og gavekort. Aktivering av disse funksjonene kan du lese om på denne siden
 • Det er nå mulig å slette pasientinformasjon som er eldre enn 10 år
 • Kjørebok støtter nå at man legger til flere oppføringer i en operasjon
 • Man kan anonymisere fakturalisten ved å bytte ut pasientnavn med pasient ID
 • Integrasjon mot Bambora betalingsterminaler
 • Oppdatert versjon av EKHO sykemelding (nye regler gjeldende fra 01.01.2018)

Physica - 17.11.10.2775

09.11.2017

 • Notat i kalender
 • Fraser i memo-feltet
 • Kontakt blir automatisk lagt til i nettverk når det opprettes en krav-periode
 • Avtaler som ikke kan tas med på samleregning blir gruppert
 • Avtaleinformasjon (i kalender) kan slås av i brukerinnstillinger
 • Åpnet for klipp og lim uten utklippsverktøy

Physica - 17.10.30.2618

30.10.2017

 • Skillelinjer/farger i kalenderen har blitt tydeligere
 • Arkiverte meldinger har fått eget ikon

Physica - 17.10.19.2543

19.10.2017

 • Varsel hvis det opprettes avtaler bak i tid
 • Varsel hvis en pasient ikke har hatt avtaler på ett år eller mer
 • Lagt til advarsel om at egenandeler fjernes når man krediterer regning til Helfo

Physica - 17.10.12.2465

12.10.2017

 • Modernisert visningen i kalenderen
 • Avtaler har fått en hengelås som viser når en avtale er låst eller ikke
 • Lister har fått en bedre visning av hvilke filter som kan benyttes
 • En del generelle hastighetsforbedringer i programmet. Blant annet i Grupper, Lister, Kalender og Meldinger.
 • Man kan sette standard debitor per periodetype
 • Yrkesskade kan registreres på perioden
 • Man kan sette en standard egenandelskode per takst

Physica - 17.9.21.2325

21.09.2017

 • Man kan velge hvem som skal stå som ansvarlig helsepersonell på meldinger (der dette er i bruk)
 • Gjort en del forbedringer på hastigheten i meldingsområdet
 • Flere spørsmål i programmet er endret fra «Ikke vis» til «Husk svaret»

Physica - 17.9.12.2184

13.09.2017

 • Ny funksjon for å få bedre oversikt over utestående egenandeler.
 • Innholdet på startsiden er gjort valgfritt. Brukeren kan selv endre dette via brukerinnstillinger.
 • Oppgaver kan vises på startsiden før fristen man har definert.
 • Kalenderutskrift viser nå ledig tid.
 • Man kan avvise flere regninger på en samleregning i én operasjon.
 • Korrigerte avtaler på samleregninger sorteres i en egen kategori.
 • Innbetalinger har fått hurtigtaster.
 • Viktige oppgaver har fått en egen farge på bjellen, og vil nå være mer synlig.

Physica - 17.8.24.1924

24.08.2017

 • Prosedyrer er nå et obligatorisk felt på sykemelding
 • Varslingsbjellen har fått nytt utseende
 • Grupper har fått møtt-funksjon på samme måte som enkeltavtaler
 • Standard dokumentmaler er nå låst for redigering. Nye maler må opprettes som kopi

Physica - 17.8.18.1842

17.08.2017

 • Lagt til UKRUS-dokumenter (for kiropraktorer)
 • Programmet skal nå varsle om avtaler blir opprettet på helligdager

Physica - 17.8.10.1737

10.08.2017

 • Mulighet for å kopiere flere avtaler i samme operasjon
 • Mulighet for å slette flere avtaler i samme operasjon
 • Du kan nå sette egen fakturadato på kravfakturaer
 • Du kan nå sette egen farge på ferier lagt til fra timebestilling

Physica - 17.8.3.1630

03.08.2017

 • Frikort og fødselsnummer kan nå bli valgt som kolonne i lister
 • Fakturanummer er nå synlig i sidepanel når fakturaen er ubetalt
 • Kan nå sette forfallsdato på Krav-faktura
 • Oppgaver markert som viktige har fått egen kategori på startsiden
 • Mulighet til å filtrere på terapeut i Regnskap - Krav

Physica - 17.7.26.1562

26.7.2017

 • Rapporten «Behandlingsaktivitet» viser nå gjennomsnitt av behandling under «timer per uke»
 • SMS 'er støtter nå «[Dag]» som nøkkelord for å få navn på dagen
 • Man kan nå filtrere på «ikke fakturert» i Regnskap - Utestående. Tanken er at man kan lett finne utestående som må faktureres
 • Forbedret opprettelsen av oppgaver i sidepanel

Physica - 17.7.20.1506

20.07.2017

 • Programmet vil nå spørre om kontakt skal bli satt som fastlege når man setter henviser i perioder
 • Ny utskrift av kalender
 • Loggføre opprettelse/sletting/endring av avtaler
 • Programmet vil nå spørre om brukeren virkelig ønsker å opprette avtaler på perioder som de ikke er terapeut på
 • Man kan nå markere oppgaver som «Viktige»
 • Sette start dato på perioder ved opprettelse av gruppeavtale vil ikke lenger dukke opp om det ikke er noen perioder å starte

Physica - 17.7.13.1388

13.07.2017

 • Gruppere brukere i avtalebok
 • Ny yrkesgruppe: Ergoterapeut
 • Plassering i Kjørebok vil nå huske det du skriver, sånn at det neste gang kan velges fra en liste
 • Heldagshendelser blir mer synlig i kalenderen (brukere kan selv velge farge fra Brukerinnstillinger)

Physica - 17.6.29.1254

29.06.2017

 • Oppdaterte takster
 • Kjørebok
 • Kreditere regninger sendt til Helfo
 • Integrasjon mot Google Tag Manager
 • Oppdatert medisinliste
 • Fjernet grensen på antall tegn i avtalebeskrivelse
 • Lagt til avtaletelling som et valg i «I behandling»-listen
 • Forberedende arbeid for fremtidige oppgraderinger

Physica - 17.6.22.1152

22.06.2017

 • Takstkontroll varsler om overlappende timer
 • Varsel hvis det opprettes time på avsluttet periode (med valg om å opprette ny periode)
 • Diagnosesøk har fått ny snarvei (Shift+F3) for at det ikke skal krasje med pasientsøk (F3)
 • Autotekst på elektroniske meldinger